1

پروژه تلویزیون شهری P4 ایندور GKGD محمود آباد

این پروژه تلویزیون شهری با متراژ ۱۸ متر مربع انجام گردیده است.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p4 ایندور GKGD

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر اسلیم

رسیور Rv908

پروسسور x100

گالری ویدیو پروژه P4 محمود آباد

۱ ویدئوها

گالری عکس های پروژه P4 محمود آباد

محل اجرا : مجتمع گردشگری سیمرغ (محمود آباد)

انجام شده توسط تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه
مجموعه ASI
۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲ روز کاری
خانه