دانلود رایگان پروژه های لایه باز افتر افکت برای تلویزیون شهری

101

تیزر لایه باز مخصوص نمایشگاه ماشین لوکس

حجم = ۴۲ مگابایت

زمان = ۱۵ ثانیه

موضوع = نمایشگاه ماشین

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

101

تیزر لایه باز مخصوص نمایشگاه ماشین لوکس

حجم = ۴۲ مگابایت

زمان = ۱۵ ثانیه

موضوع = نمایشگاه ماشین

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

101

تیزر لایه باز مخصوص نمایشگاه ماشین لوکس

حجم = ۴۲ مگابایت

زمان = ۱۵ ثانیه

موضوع = نمایشگاه ماشین

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1

تیزر لایه باز لوگو ماشین

حجم = ۳۱ مگابایت

زمان = ۱۰ ثانیه

موضوع = ماشین

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 1

تیزر لایه باز اسلاید شو

حجم = ۴۰ مگابایت

زمان = ۶۰ ثانیه

موضوع = اسلاید شو

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 2

تیزر لایه باز لوگو موشن

حجم = ۳ مگابایت

زمان = ۱۳ ثانیه

موضوع = لوگو

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 3

تیزر لایه باز مخصوص مراکز درمانی

حجم = ۳۶ مگابایت

زمان = ۷۰ ثانیه

موضوع = پزشکی

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 4

تیزر لایه باز مخصوص کلیپ عروسی

حجم = ۲۸ مگابایت

زمان = ۷۳ ثانیه

موضوع = تالار عروسی

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 5

تیزر لایه باز مخصوص معرفی محصول

حجم = ۷ مگابایت

زمان = ۲۵ ثانیه

موضوع = معرفی محصول

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 6

تیزر لایه باز ورزشی

حجم = ۸۳ مگابایت

زمان = ۴۳ ثانیه

موضوع = ورزشی

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 7

تیزر لایه باز لوگو موشن

حجم = ۱۵ مگابایت

زمان = ۱۷ ثانیه

موضوع = لوگو

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

Untitled 1 8

تیزر لایه باز اسلاید شو

حجم = ۵۳ مگابایت

زمان = ۲۹ ثانیه

موضوع = اسلاید شو

برای دانلود کلیک نمایید.

رمز فایل = www.asilight.com

خانه