03 1 scaled

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور کایلیانگ انجام شده در مس سرچشمه

این پروژه تلویزیون شهری  با متراژ ۲۰ متر انجام گردیده است.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p2.5 ایندور کایلیانگ

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر

کارت و پروسسور لینسن

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P2.5 مس سرچشمه

۱ ویدئوها

گالری عکس های پروژه P2.5 مس سر چشمه

محل اجرا : مس سرچشمه استان کرمان

انجام شده توسط تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه
مجموعه ASI
۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۱ روز کاری
خانه