03 4 scaled

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور کایلیانگ انجام شده در جهاد کشاورزی

این پروژه تلویزیون شهری با متراژ ۳۰ متر مربع انجام گردیده است.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p2.5 ایندور کایلیانگ

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر

کارت و پروسسور لینسن

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P2.5 جهاد کشاورزی

گالری عکس های پروژه P2.5 جهاد کشاورزی

محل اجرا : سازمان جهاد کشاورزی

تامین قطعات و راه اندازی توسط تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه
مجموعه ASI
۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۳ روز کاری
خانه