1 scaled

پروژه تلویزیون شهری P2 ایندور کایلیانگ انجام شده در مس سرچشمه

این پروژه تلویزیون شهری  با متراژ ۱۲ متر انجام گردیده است.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p2 ایندور کایلیانگ

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر

کارت و پروسسور لینسن

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P2 مس سرچشمه

۱ ویدئوها

گالری عکس های پروژه P2 مس سر چشمه

محل اجرا : مس سرچشمه استان کرمان

انجام شده توسط تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه
مجموعه ASI
۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۱ روز کاری
خانه