پروژه آب منطقه ای مازندران

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور GKGD شرکت آب منطقه ای استان مازندران

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور GKGD شرکت آب منطقه ای استان مازندران با متراژ ۳۰ متر مربع انجام گردیده است.

این پروژه شامل یک تلویزیون شهری به ابعاد ۱۸ متر مربع و دو تلویزیون شهری به ابعاد ۶ متر مربع می باشد.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p2.5 ایندور GKGD

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر اسلیم

رسیور DH7512

سندر MSD300

پروسسور VP1000x

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P2.5 شرکت آب منطقه ای استان مازندران

گالری عکس های پروژه P2.5 شرکت آب منطقه ای استان مازندران

محل اجرا پروژه تلویزیون شهری P2.5 : استان مازندران – شهر ساری

انجام شده توسط تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه
مجموعه ASI
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴ روز کاری

نمونه کارهای مشابه