پروژه تلویزیون شهری P2.5 Hikvision دانشگاه تهران

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور HIKVISION انجام شده در دانشگاه تهران

پروژه تلویزیون شهری P2.5 ایندور HIKVISION انجام شده در دانشگاه تهران با متراژ ۱۲ مربع انجام گردیده است.

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p2.5 ایندور هایک ویژن

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر اسلیم

کارت رسیور Rv908

سندر TS802

پروسسور VXP1000

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P2.5 دانشگاه تهران

گالری عکس های پروژه P2.5 دانشگاه تهران

محل اجرا : سالن همایش دانشگاه تهران

مجری پروژه تلویزیون شهری تاریخ انجام پروژه تلویزیون شهری مدت زمان انجام پروژه تلویزیون شهری
مجموعه ASI
۱۴۰۲/۰۲/۱۵
۲ روز کاری
خانه