پروژه P3 کیش فروشگاه jean west پروژه دوم

پروژه تلویزیون شهری P3 ایندور چیانگلی انجام شده در جزیره کیش

این پروژه تلویزیون شهری  با متراژ ۱۴ متر انجام گردیده است.

شامل یک پروژه ۴ متری و یک پروژه ۱۰ متری

محصولات استفاده شده در این پروژه شامل :

ماژول p3 ایندور چیانگلی

پاور ۷۰۱ های تک ۴۰ آمپر اسلیم

کارت و پروسسور لینسن

گالری ویدیو پروژه تلویزیون شهری P3 کیش فروشگاه jean west

گالری عکس های پروژه P3 کیش فروشگاه jean west

محل اجرا : فروشگاه jean west کیش شعبه میکا مال

تامین قطعات ، نصب و راه اندازی تاریخ انجام پروژه مدت زمان انجام پروژه کارفرما
مجموعه ASI
۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲ روز کاری
شرکت kian led
خانه